Inschrijvingsvoorwaarden FelCan Honden- en/of Kattendag

 

 Inschrijving voor de FelCan dagen is alleen mogelijk viahet online inschrijvingssysteem, dat ca. 2 maanden voor de eerstvolgende dag voor inschrijving wordt geopend. Als het maximaal aantal deelnemers is bereikt, wordt een wachtlijst geopend. Wanneer er een inschrijving openvalt krijgt de eerstvolgende op de wachtlijst hierover bericht van onze penningmeester. FelCan is als stichting afhankelijk van sponsoren en vrijwilligers om voor honden- en kattenliefhebbers jaarlijks een Honden- en Kattendag te kunnen organiseren. Wij begrijpen dat het kan gebeuren dat u na inschrijving toch niet in de gelegenheid bent om op de dag aanwezig te zijn. Wij stellen het op prijs als u ons dit zo spoedig mogelijk per e-mail kunt laten weten, zodat wij personen van de wachtlijst nog kunnen benaderen. Daarnaast kunnen wij uw geldelijke bijdrage hard gebruiken voor de voortzetting van onze stichting. Indien u echter het bedrag teruggestort wenst te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

Deelnemers kunnen desgewenst het volledige inschrijvingsgeld teruggestort krijgen mits zij zich uiterlijk 14 dagen vóór de FelCandag per e-mail aan infofelcan@gmail.com melden o.v.v. het inschrijfnummer en bankrekeningnummer.

 Deelnemers kunnen indien zij zich tussen 14 en 7 dagen voor de betreffende FelCandag afmelden maximaal 10 euro van het inschrijfgeld per persoon teruggestort krijgen. Deze restitutie is echter alleen mogelijk als wij vervanging kunnen regelen van de wachtlijst, die wij openen als het maximaal aantal aanmeldingen is overschreden. U kunt zelf niet voor vervanging zorgen zonder voorafgaand overleg.

 Er is geen helaas restitutie mogelijk bij afmeldingen binnen 7 dagen voor aanvang van de Honden- of Kattendag. Dit omdat wij dan reeds kosten hebben gemaakt op basis van uw inschrijving.

 Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, is inschrijving niet mogelijk.