Kattendag 2013

  • Oogaandoeningen
  • FIP: actuele ontwikkelingen
  • Antibioticarichtlijn
  • Welzijn
  • Bacteriële zoönosen

09.30 Ontvangst
10.00 Dr. Herman Egberink, voorzitter St. Felcan. Welkom en inleiding
10.05 Dr. Chantal van Schaik (Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren,
Faculteit Diergeneeskunde) : De kat uit de boom kijken: oogheelkundige
aandoeningen bij de kat.
10.50 Dr. Herman Egberink (Departement Infectieziekten en Immunologie,
Faculteit Diergeneeskunde) : FIP: actuele resultaten uit onderzoek en
relevantie voor de praktijk.
11.30 Pauze
12.00 Dr. Louska Schipper (Europees specialist veterinaire farmacologie, Faculteit
diergeneeskunde, afdeling Veterinaire Farmacologie Farmacotherapie en
Toxicologie, practicus gezelschapsdieren): Antibiotica bij de kat: kan het iets
minder.
12.45 Uitreiking FelCan Award ‘beste onderzoeksstage Geneeskunde Kat’ 2013.
13.00 Lunch
13.45 Lezing winnaar FelCan Award ‘beste onderzoeksstage Geneeskunde Kat’
2013.
14.00 Dr. Claudia Vinke (Gedragskliniek voor dieren, Faculteit Diergeneeskunde):
groepshuisvesting van katten vanuit de biologie van het dier.
14.45 Dr. Albert Lloret, (Veterinaire Faculteit Barcelona, Spanje. Member of the
veterinary committee of International Society of
Feline Medicine (ISFM) en de “European Advisory Board on Cat Diseases
(ABCD): ‘Bacterial zoönoses in cats’ (lezing in Engels)
15.30 Einde dag