Hondendag 2015

Locatie: Collegezaal Kliniek voor Gezelschapsdieren (Faculteit Diergeneeskunde,
Münsterlaan 7, 3584 CP Utrecht
Nascholing: Voor dierenartsen zijn nascholingspunten aangevraagd

Onderwerpen: mogelijkheden endoscopie, Giardia, knieproblemen, genetica & gedrag, antichaamtiterbepalingen.

Ontvangst vanaf 9.30 uur; start lezingen: 10.00 uur.
Programma
10.00- 10.05 Dr. Herman Egberink, voorzitter St. FelCan. Welkom en inleiding
10.05-10:50 Drs Ronald van Noort (Dierenarts-internist, Specialistische Dierenkliniek Utrecht)
“Kijken of snijden” ofwel afwegingen endoscopie of operatie.
10.50-11:30 Dr Mathilde Uiterwijk (SIO veterinaire Microbiologie, afdeling Klinische
Infectiologie, Faculteit Diergeneeskunde): Giarda infectie bij de hond.
11.30 Koffiepauze
12.00-12.45 Dr Edgar Scheepens (Dierenarts-specialist Chirurgie, Specialistische
Dierenkliniek Utrecht): Kritische kijk op knieoperaties.
12.45-13:30 Lunch
13.30-14:30 Duopresentatie: Dr Marjan van Hagen & Dr Claudia Vinke (Departement
Dier in wetenschap & Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht):
Vachtkleuren: domesticatie, genetica en de effecten op gedrag.
14:30-15:30 Dr Herman Egberink (Specialist Veterinaire Microbiologie, faculteit
Diergeneeskunde, Afd Virologie en Klinische Infectiologie, Faculteit
Diergeneeskunde, Utrecht): Zin en onzin van vaccineren en antilichaam
titerbepalingen.
15.30 Einde