Hondendag 2013

Locatie: Willem C. Schimmel Gebouw, Yalelaan114, Faculteit Diergeneeskunde, De Uithof te Utrecht
Nascholing: Voor dierenartsen zijn nascholingspunten aangevraagd

Onderwerpen: meldcode voor dierenartsen, forensische dierpathologie, hoe herken ik pijn, de mythe van de allergie-vrije hond en canine leptopirose als “”emerging infection””

Ontvangst vanaf 9.30 uur; start lezingen: 10.00 uur.

Programma
10.00 Dr. Herman Egberink, voorzitter St. FelCan. Welkom en inleiding
10.05 Dr. Frank de Goot (forensisch patholoog, Centrum voor forensische pathologie, Rotterdam ) :
Forensische pathologie en Forensisch dieronderzoek, een andere manier van kijken.
10.50 Drs. Ruth van der Leij (dierenarts, Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren,
Utrecht): Meldcode voor dierenartsen. Dierenmishandeling sneller herkennen.
11.30 Pauze
12.00 Dr. Hugo van Oostrom (dierenarts, afd. Anesthesiologie, Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren,Utrecht). ‘Als hij maar geen pijn heeft’; Hoe herken ik pijn bij honden?
12.45 Lunch
13:30 Dr. Esmeralda Krop (dierenarts, afd. Environmental Epidemiology, Faculteit
Diergeneeskunde) : Hoe hypoallergeen is de Labradoodle?
14.15 Prof. Katrin Hartmann (hoogleraar en hoofd kliniek voor gezelschapsdieren, Ludwig-
Maximilians Universiteit München, Duitsland). Canine Leptospirosis; an emerging infection?
Lezing in Engels)
15.30 Dr. Paul Overgaauw (lector Diergezondheid, dierenarts-microbioloog HAS Den Bosch en
IRAS/VPH Faculteit Diergeneeskunde/ voormalig bestuurslid van St. FelCan): 10 jaar FelCan
Hondendag
15.45 Borrel

Helaas zijn er geen foto`s beschikbaar voor de hondendag van 2013