Hondendag 2012

09.30 Ontvangst
10.00 Dr. Herman Egberink, voorzitter St. Felcan. Welkom en inleiding
10.05 Dr. Alessia Ortolani (Senior Researcher “Dog welfare project, Departement Dier in
Wetenschap en Maatschappij, Faculteit Diergeneeskunde) : Welzijn van de hond:
biologische feiten versus menselijke perceptie.
10.50 Dr. Joke van der Giessen (specialist veterinaire microbiologie, RIVM, Bilthoven.
Centrum voor infectieziektenbestrijding) : Emerging zoönosen bij de hond.
11.30 Pauze
12.00 Drs. Mirjam Duijvestijn (dierenarts, Departement infectieziekten & Immunologie,
Faculteit Diergeneeskunde): Besmettelijk idee voor diarree
12.45 FelCan Award ‘beste onderzoeksstage Geneeskunde Hond’ 2012.
13.00 Lunch
13.45 Lezing winnaar FelCan Award ‘beste onderzoeksstage Geneeskunde Hond’ 2012.
14.00 Dr. Jeffrey de Gier (Specialist voortplanting, Faculteit Diergeneeskunde): Zin en onzin
van GnRH-implantaten bij de hond.
14.45 Dr. Paul Mandigers (Specialist neurologie, Faculteit Diergeneeskunde,
specialistencentrum De Wagenrenk): Tijd voor bezinning: een voorstel voor de aanpak
van erfelijke problemen binnen raspopulaties.
15.30 Einde dag