FelCan Award kattengeneeskunde 2011

De FelCan Award voor Kattengeneeskunde 2011 is uitgereikt aan mevrouw Corma Otte voor haar onderzoek naar lymfocytaire cholangitis bij de kat.

St.FelCan kent jaarlijks een prijs toe aan Nederlandse studenten die belangwekkend en innovatief onderzoek hebben uitgevoerd op het gebied van honden of kattengeneeskunde. Naast een oorkonde is aan de prijs een bedrag van 250 euro verbonden.

De stichting Felcan heeft tot doel resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde van hond en kat toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daartoe organiseert de stichting  jaarlijks een “kattendag” in maart en een “hondendag” in september met wetenschappelijke lezingen en informatieve stands. Naast dierenartsen en para-veterinairen kunnen ook fokkers en andere belangstellenden inschrijven.

De Felcan Award 2011 voor onderzoek naar de geneeskunde van de kat werd op zaterdag 5 maart jl. tijdens de jaarlijkse FelCan Kattendag door dr. Herman Egberink uitgereikt aan mevr. Corma Otte voor onderzoek naar lymfocytaire cholangitis. Lymfocytaire cholangitis, of ontsteking van de galwegen, komt vaak voor bij katten. Klinische symptomen zijn onder andere misselijkheid en braken, wisselende eetlust en geleidelijk vermageren. Tot op heden is de oorzaak onbekend
Onder begeleiding van Prof.dr. Jan Rothuizen, drs. Robert Favier en dr. Louis Penning heeft Corma een jaar Excellent Tracé gewijd aan het bestuderen van lymfocytaire cholangitis bij de kat.
Onderzoekers hebben in het verleden een bacteriële oorzaak gesuggereerd, maar de resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de aanwezigheid van bacteriën in de gal van patiënten eerder een gevolg is van de ziekte dan de oorzaak. Voorts lijkt Helicobacter spp. geen rol te spelen in het ontstaan van de ziekte, omdat DNA van deze bacterie zowel bij gezonde als zieke katten voorkomt in de gal. Daarnaast zijn twee gangbare behandelingswijzen te weten prednison en ursodeoxycholzuur. met elkaar vergeleken. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat prednison een positief effect heeft op de overlevingsduur van katten met cholangitis. Corma gaf na de prijsuitreiking op de uitverkochte FelCan-dag op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht heldere uitleg van dit onderzoek.

Prijswinnaar mevr. Corma Otte toont trots haar FelCan Award Kattengeneeskunde 20-03-2011