FelCan Award kattengeneeskunde 2010

FelCan Award Kattengeneeskunde 2010 uitgereikt aan mevrouw Jet Musters voor onderzoek naar normaalwaarden voor dracht en partus bij de huiskat

St. FelCan kent sinds dit jaar een prijs toe aan Nederlandse studenten die belangwekkend en innovatief onderzoek hebben uitgevoerd op het gebied van honden en kattengeneeskunde. Aan de prijs is naast een oorkonde en een originele “Judith Rigter schaal’,  een bedrag van 250 euro verbonden.

De stichting Felcan heeft tot doel resultaten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde van hond en kat toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daartoe organiseert de stichting  jaarlijks een “kattendag” in maart en een “hondendag” in september met wetenschappelijke lezingen en informatieve stands. Naast dierenartsen en para-veterinairen kunnen ook fokkers en andere belangstellenden inschrijven.

 De Felcan Award Kattengeneeskunde 2010 werd op zaterdag 6 maart 2010 tijdens de jaarlijkse FelCan Kattendag uitgereikt aan mevr. Jet Musters voor onderzoek naar de normaalwaarden van de dracht en partus van de kat. Zij hield vervolgens een zeer interessante presentatie over haar onderzoek voor de ruim 200 deelnemers aan de FelCan Kattendag.

In haar studie is door middel van een enquête onderzoek een aantal parameters van de normale partus bij de kat bestudeerd. Het is voor dierenartsen en kattenfokkers lastig een abnormale partus bij de kat als zodanig te herkennen, omdat wetenschappelijke gegevens omtrent de normale dracht en partus bij de kat slechts beperkt aanwezig zijn. Hierdoor is het vaak onduidelijk wanneer ingrijpen tijdens een partus geïndiceerd is. Tevens is de invloed van deze parameters op de voortgang van de partus zelf onderzocht. Voor het onderzoek zijn de gegevens van 197 normale partus van 29 verschillende kattenrassen gebruikt. De resultaten van deze studie vormen de basis voor referentiewaarden van de normale partus bij de kat en leveren een bijdrage aan de vorming van een protocol om een abnormale partus tijdig te kunnen herkennen.