FelCan Award hondengeneeskunde 2012

De FelCan Award voor Hondengeneeskunde 2012 is uitgereikt aan mevrouw Kitty  Spandauw voor haar onderzoek naar ACTH-onafhankelijke bijniertumoren bij de hond.

Stichting FelCan kent jaarlijks een prijs toe aan Nederlandse studenten die belangwekkend en innovatief onderzoek hebben uitgevoerd op het gebied van honden- of kattengeneeskunde. Naast een oorkonde is aan de prijs een bedrag van 250 euro verbonden.

De FelCan Award 2012 voor onderzoek naar de geneeskunde van de hond werd op zaterdag 27 oktober jl. tijdens de jaarlijkse FelCan Hondendag door dr. Herman Egberink uitgereikt aan mevr. Kitty Spandauw. Onder begeleiding van dr. Sara Galac, drs. Miriam Kool, dr. Jan Mol en dr. Hans Kooistra heeft Spandauw haar Master Research gewijd aan het bestuderen van ACTH-onafhankelijke bijniertumoren.

Het onderzoek richtte zich o.a. op de somatostatine receptoren in de tumoreuze bijnier in vergelijking met een normale bijnier. Deze receptoren zijn van belang, omdat ze eventueel als nieuw target voor medicamenteuze therapie zouden kunnen dienen Er zijn aanwijzingen dat somatostatine analogen de hormoon secretie en celgroei kunnen remmen in neuroendocriene cellen. In dit onderzoek is met immunohistochemie gekeken naar de expressie en lokalisatie van twee varianten van deze somatostatine receptoren in voornamelijk de zona fasciculata. De expressie blijkt individueel zeer verschillend te zijn en zou daardoor potentie kunnen hebben als nieuwe target voor medicamenteuze behandeling. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of somatostatine analogen de cortisol secretie kan remmen. Aansluitend aan de prijsuitreiking gaf Spandauw een heldere presentatie over dit onderzoek aan de deelnemers van de goedbezochte FelCan-Hondendag op de Universiteitskliniek te Utrecht.

Prijswinnaar mevr. Kitty Spandauw ontvangt de FelCan Award uit handen van dr. Herman Egberink, voorzitter van St. FelCan. (foto J. de Gier)